Alexandra Hunts

Home

ImagiNature

De hoofdgedachte van dit project is hoe wij tegenwoordig informatie door mededeelzame media waarnemen. In dit geval, door beelden van Internet, boeken.. etc.

Een wezenlijk aandeel van de kennis over onze omgeving, natuur en onze plaats daarin, ontvangen wij door beeld die de media aan ons geeft. Wij accepteren het beeld dat ons word voorgeschoten en als vertegenwoordiging van de werkelijkheid zien. Maar vaak vergeten wij dat dit beeld maar juist een interpretatie van de maker is. Onze kennis van natuur bestaat uit reeks beelden. Soms denken wij iets te kennen wat we nooit gezien hadden, dit komt omdat het in ons geheugen via beeld als realiteit werd opgeslagen.

Jaren geleden gingen biologen en andere wetenschappers op expedities naar verre landen met als doel om onbekende natuur te vinden, bestuderen en mee te nemen. De meegenomen stukken werden opgeslagen in de grote collecties van de musea. Op dit manier werd natuur verzameld. Vandaag de dag hoeven wij niet een echt voorwerp mee te nemen, beeld is vaak al genoeg. Fotografie werd verzamel object, en daarmee het beeld van natuur.

Zo kwam ik tot het idee om een natuur historisch museum vanuit foto's te maken. Objecten die getoond worden zijn speciale collectie, de schatten collectie, die moeilijk in de realiteit te vinden zijn, maar wel in digitale wereld van opgeslagen foto's. Met dit project onderzoek ik dit onderwerp door vraag te stellen over de relatieve betekenis van de informatieve bron als internet, boek. Hoe betrouwbaar zijn ze, hoe beïnvloeden zij de interpretatie van de natuur zoals die is. Door van 2d verzamelde foto's uit internet en boeken van uitstervende of uitgestorven soorten een 3d objecten zelf te construeren stel ik een vraag over hoe materieel het beeld is of kan zijn. En hoe betrouwbaar?

Ik koos voor dit thema en uitwerking omdat het onmogelijkheid is om natuur via beeld te representeren, waar ons kennis over natuur mee bemiddeld wordt.